Logopedie & Stemtherapie

 

Logopedie is meer dan enkel leren praten.

Dialogo is een logopedische praktijk met 2 logopedisten. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij ons terecht voor onderzoek en behandeling van verschillende logopedische problemen.

Logopedie

Logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op vlak van spraak, taal, schoolse vaardigheden, leren leren, stem en gehoor.

Binnen Dialogo staat de persoon centraal en zal er na een grondig onderzoek een kwaliteitsvolle behandeling gegeven worden.

Stemstoornissen

De stem kan belast worden door persoonsgebonden factoren, maar er kan ook sprake zijn van een verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. In dit geval is er sprake van een stemstoornis die zowel bij kinderen als bij volwassenen kan voorkomen.

Naast de traditionele stemtechnieken kan u bij ons ook terecht voor larynx manipulatie of strottenhoofdmassage. Via deze techniek worden de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem gemanipuleerd zodat er ontspanning ontstaat.

Spraakstoornissen

Wanneer kinderen of (jong)volwassenen klanken niet of verkeerd articuleren, spreken we van een spraak- of articulatiestoornis.

Volwassenen kunnen beroep doen op een logopediste om regionale invloeden weg te werken of om de uitspraak te verbeteren in functie van de verstaanbaarheid.

OMFT

Afwijkend mondgedrag zoals mondademen, duimzuigen en tongpersen hebben een grote invloed op de functie van de mond en op de stand van de tanden

Via OMFT of oro-myofunctionele therapie probeert de logopedist de functie en het onevenwicht tussen de tong en de tanden te herstellen.

Leerstoornissen

Kinderen die problemen hebben met lezen, spelling en schrijven kunnen logopedie volgen. De taak van de logopediste bestaat erin deze kinderen te helpen met het aanleren, inoefenen en automatiseren van de basisvaardigheden en regels. Wanneer het kind hardnekkig problemen blijft ondervinden kunnen we spreken van dyslexie, dysorthografie en dyscalculie.

Ook (jong)volwassenen kunnen terecht in onze praktijk voor problemen met lezen, spelling en/of rekenen.

Taalstoornissen

Wanneer de taalontwikkeling van een kind vertraagd of afwijkend verloopt spreekt men van een taalprobleem of een taalontwikkelingsstoornis. Het probleem treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Meertalige kinderen kunnen ook terecht bij een logopediste.

Bij volwassenen kan een verworven taalstoornis optreden na een beroerte of een trauma. Zowel taalbegrip als taalproductie kan gestoord zijn waardoor de communicatie moeilijk verloopt.

2Hands4Kids

‘2Hands4kids’ is de vernieuwde versie van de typmethode TYPTIEN. ‘2Hands4Kids’ heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen gemakkelijker wordt om blind te leren typen. Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen en redeneren) gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleuren, met figuren, met verhalen, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen…

Ons team!

Jolien en Lisa blijven zich specialiseren in de nieuwste ontwikkelingen binnen het logopedisch veld.


Jolien Van Dorpe

 

Behandelt

Organische en functionele stemstoornissen
Stemcoaching en presentatietechnieken
Articulatieproblemen en optimalisatie van articulatie
OMFT
Lees- en spellingsstoornissen
2Hands4Kids


Bijscholingen

– Polyvagal Theory (Voice care & coaching, 2021)
– Stem in transitie (VVL, 2021)
– How to self vocal massage (Stephen King, Londen, 2020)
– Laryngale manipulatie (Thomas More, Antwerpen, 2020)
– Flow Ball (Lieven Jansen, 2019)
– Perfectioneren van articulatie (Bernadette Timmermans, 2019)
– Postgraduaat stemstoornissen (Thomas More, Antwerpen, 2019)
– OMFT (KWeC, 2018)Lisa Van de Walle

 

Behandelt

Rekenstoornissen
Taal- en spraakstoornissen bij kinderen
Selectief mutisme
OMFT
2Hands4kids


Bijscholingen

– Selectief mutisme (De Taaltoren, 2021)
– Masterclass Leren. Hoe? Zo! (Tommy Opgenhaffen, 2021)
– Taaltherapie bij meertalige kinderen (Thomas More, 2020)
– OLT: Fonologie in de praktijk (De Taaltoren,2020)
– OMFT (KWeC, 2018)
– Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (SIG, 2017)
– Topje van de rekenberg … rekentaal en zoekstrategieën (SIG, 2017)
– Kindercoach (Centrum voor Avondonderwijs, 2017)


Tarieven

Beide logopedisten hanteren de tarieven die werden voorgesteld door Logo-Mut.
Hieronder vindt u het honorarium voor patiënten zonder voorkeursregeling.

Tarief

Terugbetaling

Remgeld

Bilan 30’ € 43,84 € 29,00 € 14,84
Evolutiebilan € 72,24 € 40,50 € 31,74
Sessie 30’ € 36,12 € 25,36 € 10,76
Sessie 60’ € 72,53 € 50,98 € 21,55
Collectieve zitting € 18,60 € 12,89 € 5,71

 

Voor patiënten met voorkeursregeling gelden andere tarieven.

Tarieven

Beide logopedisten hanteren de tarieven die werden voorgesteld door Logo-Mut.
Hieronder vindt u het honorarium voor patiënten zonder voorkeursregeling.

Tarief   Terugbetaling Remgeld
Bilan 30’ € 43,84 € 29,00 € 14,84
Evolutiebilan € 72,24 € 40,50 € 31,74
Sessie 30’ € 36,12 € 25,36 € 10,76
Sessie 60’ € 72,53 € 50,98 € 21,55
Collectieve zitting € 18,60 € 12,89 € 5,71

 

Voor patiënten met voorkeursregeling gelden andere tarieven.

Contact

Stuur ons een bericht


Heb je een vraag, wil je ons iets vertellen, wil je een afspraak of heb je ons voor iets anders nodig? Contacteer ons dan via onderstaand formulier.

 
  Gustaaf Callierlaan 17
  9000 Gent

  [email protected]
  0477 36 58 60

  Openingsuren ma – za: 8u00 tot 20u00

  Gustaaf Callierlaan 17
  9000 Gent

  [email protected]
  0477 36 58 60

  Openingsuren ma – za: 8u00 tot 20u00